Pyrometr IMPAC IGAR 6 Advanced

Měření teploty v rozmezí od 100 do 2000 °C.

Přehled: 

Hlavní vlastnosti

 • Široké teplotní rozsahy a různé provozní režimy:
 • 1barevný režim: 100 … 2000 °C
 • 2barevný režim: 250 … 2000 °C
 • Chytrý (smart) režim: 100 … 2000 °C
  automatický (na teplotě závislý) přechod z 1barevného do 2barevného režimu
 • Varování před „špinavým kontrolním okénkem“ (Dirty Window)
 • Plně digitální jádro pro dílčí rozsahy a upravený analogový výstup
 • Velice krátká doba odezvy trvající 2 ms pro vysoce dynamické procesy
 • Nejlepší optika ve své třídě s možností manuálního zaostřování
 • Čtyřmístný LED displej
 • Robustní senzor z nerezové oceli pro náročná prostředí (IP65/NEMA4)

 

Podrobnosti

Pyrometr IGAR 6 Advanced je digitální, kompaktní a rychlý pyrometr, který v závislosti na individuálních potřebách – lze používat v různých režimech. Vedle 1barevného režimu (100 … 2000 °C) lze vybrat 2barevný (250 … 2000 °C) nebo zvláštní chytrý (Smart) režim. V režimu Smart se pro měření v jednobarevném režimu použije rozsah mezi 100 a 250 °C, zatímco rozsah mezi 280 a 2000 °C bude aplikován u dvoubarevného režimu (poměrová metoda). V rozsahu od 250 do 280 °C dochází automaticky ke kontinuálnímu přechodu z 1barovného na 2barevné měření.

Ve dvoubarevném režimu (poměrová metoda) se  pro stanovení teploty použijí dvě sousední vlnové délky. Tato technika přináší oproti standardním 1barevným pyrometrům následující výhody: Měření teploty je do značné míry nezávislé na emisivitě objektu a v širokých rozsazích nedochází k ovlivnění prachem ani jinými znečišťujícími látkami v zorném poli. Měřený objekt může být menší než velikost bodu (průměr paprsku). Měření lze provádět přes špinavá kontrolní okénka až do určitého stupně znečištění.

 

Pokud přístroj funguje ve 2barevném režimu nebo v režimu Smart, nabízí InfraWin možnost automaticky stanovit emisivitu. Tato emisivita se nastavuje stisknutím tlačítka „Emi=xxx% Accept“ a použije se pro veškerá měření v 1barevném režimu, popřípadě v režimu Smart pod 280 °C.

Doba odezvy trvající pouhé 2 ms usnadňuje měření rychlých procesů. IGAR 6 je vybaven vestavěným varováním před „špinavým okénkem“.

Pyrometr lze připojit k PC prostřednictvím RS485 na USB konektor. Tak budete moci provádět nastavení parametrů pomocí softwaru InfraWin. Toho lze využít pro indikaci teploty, protokolování dat a další analýzu celých teplotních procesů.

Typické použití

 • Výroba oceli
 • Zpracování kovů – např. indukční
  procesy: Kalení, popouštění kovu,
  Žíhání, měkké pájení, tvrdé pájení,
  Svařování, kování apod.
 • Zpracování kovů – tažírna drátu/drátovna,
  Ohřívací a chladicí procesy
 • Slinování (Spékání)
 • Podtlakové procesy, např. povlakování,
  Měkké pájení apod.
 • Laserové aplikace

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat