Rádce

V rámci této rubriky Rádce se věnujeme teoretické části problematiky bezdotykového měření teploty, metrologickým a fyzikálním souvislostem. Jednotlivá témta jsou zpracována do samostatných stránek a jejích podkapitol.

V současné době jsou v této kategorii zahrnuty následující stránky:

Černé těleso

Černé těleso je z hlediska bezdotykového měření teploty objekt, který má emisivitu povrchu rovnou 1, z toho pak vyplývá, že má nulovou odrazivost a nulovou propustnost . Z jednotkové emisivity povrchu pak vyplývá, že jeho pohlitovost je také jednotková (neboť …

Pyrometr

Pyrometr je zařízení pro bezdotykové měření teploty. Pomocí měření intenzity tepelného záření vyzařovaného ze snímaného povrchu je pyrometr schopen stanovit povrchovou teplotu. Pyrometr však nestanovuje teplotu přímo, ale na základě výpočtu…

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat