Nedisperzní a disperzní infračervená analýza plynu (NDIR)

Analýza plynu, detekce
a sledování v environmentálním, zdravotnickém a automobilovém průmyslu.

Nedisperzní infračervená analýza (NDIR) kvantifikuje známé plyny. Tato technologie existuje již dlouhou dobu. Přesto je značka ANDROS® od společnosti LumaSense Technologies průkopníkem v analýze plynů NDIR v oblasti automobilových emisí a sledování pacientů.

NDIR je srdcem naší řady produktů SmartGDA, jež jsou navrženy pro energetický průmysl, kde se provádí analýza rozpuštěných plynů (DGA) u transformátorů a transformátorových přepínačů (LTC).

Nedisperzní infračervená technologie (NDIR)

Nedisperzní infračervená technologie (NDIR) využívá širokopásmový infračervený (IR) vysílač, jenž pokrývá všechny předmětné vlnové délky relevantní pro danou skupinu měřených plynů. Díky optickým pásmovým filtrům vzniká část infračervených vlnových délek, při nichž konkrétní plyn pohlcuje infračervenou energii. Níže uvádíme infračervená spektra pro typický benzinový výfuk.

Matematický model odvozený podle skutečných spektrografických údajů

Jednotlivé pásmové filtry jsou namontovány na infračerveném senzoru (detektoru). Detektor vydává signál, který je úměrný množství infračervené energie pohlcené předmětným plynem. Tento signál je elektronicky zpracován, čímž vzniká informace o koncentraci plynu vyjádřená v příslušných technických jednotkách.

Technologie Andros NDIR

Jelikož jsme jediný původní výrobce, zaměřujeme svá provedení Andros NDIR tak, aby řešila konkrétní a častější potřeby oborů.  Toho dosahujeme výběrem vhodných optických pásmových filtrů, jichž je pro měření potřeba. Našim cílem je vyvinout takovou NDIR technologii, kterou bude možno sériově vyrábět i při udržení vysokého výkonu, špičkové kvality i spolehlivosti a zároveň rozumné ceny pro naše zákazníky.

Hlavní vlastnosti provedení:

  • Vysoká reprodukovatelnost mezi výrobními sériemi
  • Automatická předběžná kontrola, nastavení, kalibrace a konečné ověřování
  • Správně definovaný komunikační protokol, jenž zjednodušuje vývoj hostitelského softwaru
  • Minimální požadavky kladené na zákazníka ohledně rozsahu polí
  • Modularita zvyšující komfort obsluhy
  • Odpovídá aktuálně platným celosvětovým požadavkům, např. o shodě s RoHS
  • Vyrobeno v souladu s ISO 9001: 2000 a ISO 13485

Základními součástmi našeho provedení jsou infračervený (IR) zdroj, optimalizované optické pásmové filtry, stabilní referenční filtry a správně definované křivky odezvy pro jednotlivé předmětné plyny.

Naše konstrukce NDIR používají jednocestnou technologii, nespoléhají se jen na nákladná zrcadla, nepotřebují zarovnávání ani zaměřování ani vícebodovou kalibraci pole.

Díky automatizovanému kalibračnímu procesu můžete plně nastavit jednotlivé plynové kanály na křivku odezvy a provádět korekci rušení plynového kanálu. Tento proces se provádí při více teplotách, čímž se určuje teplotní koeficient kanálu. Po úspěšné kalibraci se data kalibrační křivky a kompenzačních koeficientů uloží do flash paměti zařízení.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat