Lumaspection pro kotle

Pokračující vzestup celosvětové spotřeby elektrické energie má nasvědomí stále se zvětšující nároky na zařízení na výrobu energie. Uhelné elektrárny to vede ke zvýšení efektivity výroby a zároveň minimalizovaní dopadu na životní prostředí.

Použití

Problém, kterému čelí každý majitel nebo obsluha uhelné elektrárny je produkce maximálního množství energie při zachování co nejnižších emisí nejbezpečnější a nejekonomičtější cestou. Nánosy kamene nebo strusky na deskách a trubkách způsobují neefektivní přenos tepla a mohou zároveň poškodit trubky. V současné době obsluha uhelných elektráren používá mnoho způsobů jak vyčistit trubky boilerů, ale zároveň používají nevhodné metody ke změření jejich efektivity. Spoustu těchto metod má negativní dopad, například prodlužují odstávky a větší tepelné opotřebení na trubky boilerů. Díky BoilerSpection je obsluha uhelných elektráren schopna aktivně ovládat své boilery díky měřidlům umístěných přímo na trubce boileru. Počet čistících cyklů a odstávkových operací může být minimalizován, což vede ke zvýšení provozní efektivity a snižuje mechanické opotřebení, které může vést k závadě trubek. Podle zákaznických studií byla zjištěná návratnost investice (ROI) pouhých několik měsíců, nikoli let.

Naše řešení

BoilerSpectionTM HD/SD
BoilerSpection je revoluční tepelný systém monitorování se schopností vidět skrz plameny, což umožňuje uhelným elektrárnám efektivnější provoz, větší extrakce energie z uhlí a zvýšení produkce.

BoilerSpectionTM HD/SD monitorovací systém je dodáván s vodním chlazením, širokoúhlými boroskopovými čočkami a plným retrakčním systémem, který je připevněn k plášti pece pomocí montážní desky. Tento systém může být namontován a uveden do provozu během provozu nebo v průběhu plánované odstávky.

BoilerSpectionTM MB/IM
Systémy BoilerSpection MB/IM jsou přenosná řešení. Zatímco systém MB zajišťuje radiometrická měření, systém IM poskytuje neradiometrická měření. Tato jednoduchá mobilní snímací řešení mohou být použita pro boilery a pece. Zároveň obsahuje veškeré komponenty nutné k záznamu snímků v řádu minut. Obsluha tak může řídit čistící operace, regulovat tok paliva a vzduchu, snižovat emise, snižovat spotřebu paliva a zrychlit startování boileru.

Naše zkušenosti

  •  Celosvětová instalace více než 80 jednotek ve spalovacích systémech.
  • Ve většině případů je návratnost investic do jednoho roku.
  • Jednoduchost instalace umožňuje integraci systému během provozu boilerů.

Přínos pro vás

  • Zvýšení kapacity boileru snížením přebytečného čištění a zároveň přesné určení zásadních problémů dříve, než přerostou ve velký problém.
  •  Zvýšení efektivity vylepšením přenosu tepla pomocí přesných znalostí týkajících se zanášením struskou nebo jiným materiálem.
  • Řízení spalování pomocí sledování jednotvárnosti zbytků popelu.
  • Optimalizování přepínání paliva pomocí přímého a přesného měření tvorby a jednotvárnosti popelu v průběhu změn paliva.
  • Snížení nákladů na údržbu pomocí optimalizace čištění a identifikace větších usazenin, aby nedošlo k poškození trubek boileru.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat