Reforméry

Zvýšení účinnosti reforméru a jeho bezpečnosti. Reforméry a krakovací pece jsou stěžejním zařízením v petrochemických rafineriích. Maximalizace efektivity výrobního procesu a zároveň minimalizace odstávek systému a bezpečnostních hrozeb jsou velice důležitými aspekty pro provozovatele závodů.

Výzva

K obvyklým problémům těchto procesů patří správné a přesné nastavení účinnosti hoření hořáku a udržování potrubí v peci na správné hodnotě teploty. Tak se prodlužuje jeho životnost. Cílem je minimalizovat změny teploty stěny potrubí (TWT) a pracovat při vyšší teplotě na výstupu (ROT), aniž by byla překročena maximální teplota stěny potrubí (TWT).

K běžně používaným metodám sledování řadíme přenosné pyrometry, přenosné termokamery a stíněné termočlánky typu K. Tyto metody se však neosvědčily. Jejich zavádění je nákladné, jsou citlivé na změny prováděné obsluhou a nejsou s to komplexně detekovat horká místa.

Naše řešení

„Nepřímé“ měření prostřednictvím FurnaceSpection™ pro reforméry a krakovací pece

 • Síť specializovaných termokamer, které jsou určeny k nepřetržitému sledování vnitřních prostor trubkových (Cariových, bombových) pecí.
 • Přesné měření rozložení teploty na dílech (kamera s vysokým rozlišením 640 x 480 obrazových bodů, tzv. pixelů).

 

Software pro tepelné zobrazování v reálném čase LumaSpec™ RT

 • Analýza a zobrazování údajů o teplotě v reálném čase (např. HotSpots, Isotherms).
 • Software shromažďuje tok dat o teplotě z kamer a neustále vypočítává TWT, která se zobrazuje obsluze a slouží též jako výstup přímo do DCS.
 • Systematické sledování uživatelem stanovených oblastí s automatickým režimem vydávání výstrah (alarmů).
 • Zabudování do stávající podnikové sítě přes ethernet. Možnost připojení k programovatelnému logickému automatu (PLC).

Přínos pro vás

 • Zvyšuje výkon systému a zároveň omezuje potenciální procesní i bezpečnostní rizika.
 • Navýšením produkce a snížením provozních nákladů dochází k zvýšení zisků.
 • Nižší náklady na údržbu a opravy.
 • Prodloužení doby funkčnosti systému.
 • Umožňuje širší regulaci a bezpečnější operace při optimální teplotě.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat