Sledování fléry

Flérové systémy se často vyskytují v mnohých odvětvích. Nejvíce však nejspíš v ropném a plynárenském průmyslu. Používají se ke spalování plynů před jejich vstupem do ovzduší. Dopad flérových systémů na globální životní prostředí se ovšem mnohdy přehlíží, což je patrno především tehdy, vezmeme-li v úvahu účinky skleníkových plynů a větší tlak na omezování emisí uhlíku a plynu.

Výzvy

U flérových systémů je potřeba z důvodu bezpečnosti potvrdit zapalovací plamen, tedy že pro flérové plyny je zde přítomen zdroj zapálení.  Fléry, které se nezapálí, dále uvolňují nebezpečné plyny do ovzduší, což představuje bezpečnostní rizika pro infrastrukturu a zaměstnance. Zároveň tak dochází k porušování ekologických předpisů.

Při provozu fléry musíte sledovat zapalovací plamen hořáku. Jen s jeho pomocí lze flérový plyn zapálit.  Porucha termočlánku kvůli tepelnému šoku neumožňuje obsluze sledovat zapalovací plyn hořáku, a to až do další plánované údržby fléry.

Porucha termočlánku, posun plamene a měnící se světlost či nepříznivé povětrnostní podmínky jsou jen některé z překážek, jež je potřeba překonat, abychom sledování bylo dlouhodobě spolehlivé a bez výskytu falešných poplachů.

 

Naše řešení

Skupina detekčních systémů E²T Quasar od společnosti LumaSense je navržena pro nepřetržité sledování.

  • zapalovacího plamene (PM)
  • flérových plynů (FM) a
  • kouřových částic (SM)

 

z flér. Díky průhledovému optickému systému a možnosti výběru zorných polí lze Quasar umístit až do 400 metrů (¼ míle) od fléry. Jednotlivé systémy se skládají z vyměnitelného kamerového modulu, duálního výstupu, nevýbušného pláště, vnitřního topení i chlazení.

Spojení modulárních prvků do jednoho dálkově lokalizovatelného systému činí z Quasaru nástroj, který se snadno montuje i udržuje a jehož lze zabudovat do dalších systémů. Jedná se o jeden z nejhospodárnějších flérových detektorů, které jsou na trhu dostupné.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat