Sledování termického oxidizéru

Optimální provoz pecí s termickým oxidizérem si žádá přesné měření teploty pracovního plynu (plamene) s cílem dosáhnout a udržet destrukční teploty.

Výzva

Měření termočlánky umožňuje pouze měření žáruvzdorné hmoty a nehodí se pro potvrzování teplot plynů (plamene). Typické jednokanálové infračervené pyrometry nekompenzují měnící se průhlednost plamene, což vede k chybám při měření plynu (plamene), kdy dojde k zjištění nižší než skutečné teploty. Při naměřené nižší hodnotě musíte přidávat pracovní plyn, což pro vás jako majitele znamená vyšší náklady.

Naše řešení

Jedno pyrometrické zařízení se dvěma nezávislými infračervenými detektory, které měří plyn (plamen) i žáruvzdornou hmotu současně, společně s inovativním měřicím algoritmem LumaSense Smart FMA™ Flame Measurement Algorithm, jenž přesně změří kompenzaci a korekci průhlednosti plamene v reálném čase. Díky výpočtu průhlednosti plamene pomocí FMA se vyhnete s ní souvisejícím chybám při měření teploty plynu (plamene). Dochází k nejpřesnějšímu měření plynu (plamene) a zároveň je zajištěno, že budou dosaženy destrukční teploty s minimálním množstvím pomocného plynu.

Výhody pro vás

  • Přesná teplota plynu (plamene) s měřicím algoritmem fléry od LumaSense
  • Nižší provozní náklady díky minimalizaci chyb, k nimž by došlo kvůli naměření nízké teploty v důsledku průsvitností plamene

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat