Sledování zařízení pro rekuperaci síry (SRU)

Pro optimální provoz zařízení pro rekuperaci síry (SRU), tepelného hořáku a pecí s termickým oxidizérem musíme přesně měřit procesní plyn (plamen) a též žáruvzdornou hmotu. Jen tak lze zajistit provozní bezpečnost (alarmy varující před vysokými teplotami).

Zvlášť důležitá je regulace procesních teplot v peci. Díky ní lze předcházet škodám na žáruvzdorné hmotě pece a dosahovat reakční nebo destrukční teploty.

Výzva

Měření termočlánky u kyselých procesů buď předčasně selže, nebo musí být chráněno několika sadami termočlánků a vzduchovými čisticími systémy. Tak dochází k znepřesnění nebo zpomalení a měří se hodnoty, jež nejsou až tak užitečné pro řízení procesů.

Typické jednokanálové infračervené pyrometry nekompenzují měnící se transparentnost plamene a měří pouze jedinou vlnovou délku. Zákazníci se musí spokojit buď s měřením plynu (plamene), nebo žáruvzdorné hmoty, popřípadě musí osadit několik zařízení, jež si žádají několik kanálů a další montážní příslušenství.

Proměnlivá transparentnost plamene kvůli měnícímu se přívodu představuje běžný problém, který má vliv na měření plynu (plamene) nebo žáruvzdorné hmoty typickým infračerveným pyrometrem. Změny spalování v těchto procesech mění transparentnost plynu (plamene) a mají vliv na infračervené měření plynu a žáruvzdorné hmoty. Plamen dokonalého spalování se pro infračervené měření plynu stane průhledným. Průhlednost plynů zviditelní žáruvzdornou hmotu chladiče při infračerveném měření plynu. Ta se tak zahrne do měření teploty plynu. Výsledná naměřená teplota tak bude nižší než teplota skutečná.  K přesně opačné situaci dojde u plamene nedokonalého spalování, který omezí viditelnost žáruvzdorné hmoty přes plamen nedokonalého spalování, a tak znesnadní měření. Složky plamene navíc budou ovlivňovat měření žáruvzdorné hmoty. Tak dojde k naměření vyšších hodnot, než jsou hodnoty skutečné.

Jelikož se průhlednost plamene mění s přívodem do pece, je účinek průhlednosti na infračervená měření proměnlivým faktorem, na který je potřeba pamatovat.

Naše řešení

Jednosystémové zařízení se dvěma nezávislými infračervenými detektory, které se souběžně starají jednak o měření plynu (plamen), jednak o měření žáruvzdorné hmoty. Inovativní algoritmus měření plamene  LumaSense Smart FMA™ přesně kompenzuje a koriguje průhlednost plamene v reálném čase. Díky výpočtu průhlednosti plamene prostřednictvím FMA se zbavíte chyb z důvodu průhlednosti plamene při stanovování teploty plynu (plamene) a přitom při měření procesních teplot dosáhnete té nejvyšší přesnosti.

 

 

Měření plynu i žáruvzdorné hmoty sehrává zásadní úlohu při fungování pecí. Měření plynu (plamene) používá obsluha k tomu, aby detekovala poruchy způsobené teplem ještě před tím, než žáruvzdorná hmota pohltí infračervenou energii a dojde k poškození žáruvzdorné hmoty. Tento způsob včasného varování prostřednictvím teploty plynu (plamene) dává obsluze více času na to, aby provedla procesní změny a omezila možnost výskytu porušení žáruvzdorné hmoty způsobených teplem, ještě než dojde k závažným škodám. Dojde totiž ke spuštění výstražného systému, který funguje na základě nastaveného bodu měření teploty žáruvzdorné hmoty.

Výhody pro vás

Již více jak 550 rafinérií, plynáren a petrochemických společností se na nás obrátilo s žádostí o přesné infračervené měření teploty. Provedli jsme více jak 1700 instalací po celém světě. Když nainstalujete infračervené teploměry E2T PULSAR 4, investujete tak své prostředky do osvědčených zkušeností, vynikajícího výkonu a maximálních úspor nákladů.

  • Kontinuální a okamžitě měření teploty žáruvzdorné hmoty (RT), teploty plynu (GT) v nádobě bez tepla, vibrací a žíravých plynů.
  • Rychlá doba odezvy: Neočekávaná struska nebo nepředpokládaný uhlovodík je oznámen alarmem do 20 milisekund. Obsluha je tak upozorněna na nutnost zásahu.
  • Simultánní výstup teploty žáruvzdorné hmoty zabezpečuje signál, který vypne systém při vysoké teplotě nebo vydá výstrahu. Teplota plynu (plamene) dává obsluze možnost regulovat a získat včas výstrahu před nehodami způsobenými teplotou.
  • Konstrukce systému je kompatibilní se stávajícím výrobním zařízením, a snižuje tak náklady na modernizaci již zavedených systémů.
  • Pro měření maximální teploty plynu a žáruvzdorné hmoty stačí jeden kanál.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat