TERMÁLNÍ SNÍMÁNÍ TRANSFORMÁTORŮ A ROZVODEN

Zvýšení úrovně bezpečnosti a spolehlivosti pomocí nepřetržitého monitorovacího systému.

Použití

Po mnoho let, přenosné termální snímací kamery byly spolehlivým nástrojem prevence a nutné údržby elektrického distribučního systému u nízko, středně a vysoko napěťových instalací, kde jsou často používány v pravidelných časových intervalech. Optimalizované koncepty údržby v tomto průmyslu však stále častěji potřebují zapojení nepřetržitého a stacionárního kamerového systému.

Zvýšená energetická zátěž na vybavení, které bývá v některých případech zastaralé, je hlavní příčinou selhání komponentů. Jakožto prevence může posloužit stacionární termografický systém, který je rozmístěn do permanentně kritických oblastí a kompletních systémů. Tímto způsobem lze plánovat práci údržby a zároveň nákup materiálu. Dále se zvýší bezpečnost a spolehlivost celkového vybavení a zároveň lze předejít ztrátám výrobní rudy a kompletní ztrátě systému kvůli požáru.

Naše řešení

  • Kamery s vysokým rozlišením až 320 x 240 pixelů, rychlý přenos dat až 60 snímku za sekundu
  • Možnost nahrávání termálního snímání a video snímků pro termální a vizuální prezentaci během upozornění na událost
  • Instalace kamerového systému v průmyslovém ochranném krytu nebo IP65 krytu odolném vůči povětrnostním vlivům
  • Analýza teplotních dat v konkrétních zájmových oblastech (ROI) termálního snímání nebo automatická lokalizace nejteplejšího a nejchladnějšího bodu
  • Parametrizace charakteristicky měřených hodnot (např. maximální teplota) kvůli konfiguraci hraničních hodnot pro vizuální a/nebo zvukovou signalizaci
  • Propojení všech komponentů systému pomocí TCOP/IP protokolů k urychlení přenosu dat do PLC nebo do požárního systému

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat