Polykrystalický křemík

Solární panely z polykrystalického křemíku v posledních letech v solárním průmyslu zaujímají výsadní postavení. Monokrystalický křemík pěstovaný pomocí směrové metody tuhnutí je pravděpodobně nejčastějším materiálem na fotovoltaickém trhu. Trh se obrací od trhu nákupního k trhu prodejnímu.

Zřejmě slibná je i nová tendence vsádek, jako je Quasi-Mono a vysoce výkonný polykrystalický křemík. Všechny výše uvedené procesy kladou nároky na přesnou regulaci teploty.

Výzva

V ideálním případě je předmětem nejvyššího zájmu rozložení teploty uvnitř křemíku. Není to ovšem příliš praktické. Obvykle se měří horní povrch křemíku, avšak záření rozptýlené od topných těles může mít na tato měření vliv. Při pěstování pomocí vsádek se obyčejně měří spodní strana kelímku. Měření teploty vrstvy by se mělo provádět skrz kelímek co nejblíže dnu, kam se umísťují semena. Jelikož je kelímek často vyroben z křemene a potažen Si3N4, musíte dobře znát optické vlastnosti křemíku i Si3N4.

Naše řešení

  • Měření uvnitř trubky s uzavřeným koncem. Pyrometr měří samotný spodní výběžek zaslepené trubky, který dosahuje tepelné rovnováhy s prostředím uvnitř pece.
  • Měření skrz trubku s otevřeným koncem na roztavený křemík. Pečlivě navržená optika minimalizuje účinky topných těles, a tudíž nebude naměřená teplota příliš závislá na teplotě horního topného tělesa.
  • Měření na spodní části kelímku/skrze spodní část kelímku pro zjištění teploty vrstvy vsádky. Pyrometr LumaSense je optimalizován pro měření v oblasti co nejblíže vrstvě vsádky.

Výhody pro vás

  • Vyšší výnosy
  • Lepší kvalita

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat