Detekce otřepů na ocelových deskách

Při výrobě ocelových desek coby polotovarů pro další zpracování se roztavená ocel regulovaným způsobem lije do ochlazené formy.

Tato forma určuje průřez desky. Desky se řežou řezacími hořáky na lince řezání a prořezávání. Plamenné řezání vyvolává proud strusky.

Výzva

Při řezání ocelových desek vzniká proud strusky, která může ztuhnout v podobě otřepů na spodní straně, nebo se srovná se spodní částí desky, popř. se do ní vtlačí při další přepravě na válečkových drahách. Odstraňování těchto otřepů nelze opominout.

V navazujícím procesu desky prochází automatickým strojem na odstraňování otřepů, kde jsou zbaveny přečnívajících hran. Podle třídy oceli desky mohou být tyto hrany značně ploché, takže okraje desek nemusí být vždy dokonale otřepů zbaveny.

Systémy, jež se používají v současné době, se pro zjišťování zbytkových otřepů neosvědčily. Použití inovativního termografického systému oproti tomu detekuje zbytkové otřepy po řezání desek se 100 % spolehlivostí.

Naše řešení pro přesnou detekci otřepů

Stacionární termografický měřicí systém s inteligentním zpracováním obrazu

Použití tepelného zobrazovacího systému řady MIKRON MC320 detekuje zbytkové otřepy po řezání desky. Uživatelé tak mohou přesně detekovat teplotní rozdíly mezi deskou a otřepy prostřednictvím kamer s vysokým rozlišením o hodnotě 76 800 obrazových bodů (pixelů).

Řada termokamer MIKRON MC320 zobrazuje sekvence a vyhodnocuje informace o teplotě na daných místech (zájmových místech) prostřednictvím softwaru LumaSpec ™ RT v reálném čase.

Další výhody

  • Uživatelé také mohou přenášet data do vyšší řídicí jednotky, a vyloučit tak vadné desky z procesu (prostřednictvím digitálních nebo analogových výstupních modulů a protokolů TCP/IP).
  • Pro těžká průmyslová prostředí jsou k dispozici robustní kryty s možností čištění vzduchem a chlazení.
  • Rovněž zabezpečuje neustále vysokou kvalitu, čímž pomáhá předcházet nákladným reklamacím ze strany zákazníků.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat