Válcování za tepla / válcovny

Primární funkcí válcoven na válcování pásové oceli za tepla je ohřev zpracovávaných ocelových desek téměř až na jejich bod tání. Poté se válcují do tenčích a delších tvarů a následně se prodloužený ocelový plech navine a přesune k dalšímu procesu.

Úkol

Infračervené snímače měří teplotu pásu a plechu, takže pak lze pásy efektivně upravit, aby odpovídaly teplotě oceli. Snímače můžete používat pro detekci přítomnosti horkého kovu a pro přesné načasování provozu válcovací stolice.

Pyrometry můžete používat pro měření teploty válce při jeho ochlazování během procesu kalení. V této aplikaci představuje pára problém. Musíte zajistit speciální spektrální odezvy, aby bylo možno přesně změřit teplotu systému.

Naše řešení

Termokramery MIKRON a pyrometry IMPAC se dokonale hodí pro zajištění rovnoměrné teploty a udržení desky v rámci rozsahu pracovních teplot.

Mohou výběrově regulovat chladicí zóny. Dochází tak k ochlazování jen té části desky, která vykazuje vyšší teplotu, v maximálním povoleném rozsahu. Pracovní doba je tak efektivněji využita.

Poměrové pyrometry napomáhají při minimalizaci účinků rušení parou.

Doporučené pyrometry:

  • Regulace teploty
  • Optimalizace vašeho procesu
  • Sledování vašeho procesu
  • Dokumentace vašeho procesu
  • Úspora energie

Doporučené termokamery:

  • MC320M

Výhody pro vás

  • Vysoce přesné a velice rychlé měření teploty.
  • Kontinuální sledování pracovní teploty.
  • Regulace procesu a jeho řízení.
  • Dokumentace pracovních teplot.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat