Detekce strusky

Při odpichu tekuté oceli z kyslíkových konvertorů (BOF) nebo elektrické obloukové pece (EAF) je výhodné mít co nejmenší množství strusky, která se přenáší do pánve. Měření průměrné teploty licího proudu při lití může být v přítomnosti strusky a při oxidaci nelehké.

Výzva

Dříve se to provádělo vizuálním pozorováním odpichovaného proudu nebo pomocí elektromagnetických indukčních cívek, jež byly osazeny na peci. Žádný z těchto způsobů ovšem nebyl naprosto spolehlivý.

Naše řešení

Společnost LumaSense dodává komplexní systémy navržené konkrétně pro tuto aplikaci. Termokamery MIKRON nabízejí regulované zorné pole, které je zaměřené na specifickou oblast lití při výstupu z pece. Naše pyrometrické nástroje jsou s to sledovat licí proud různých šířek a stanovovat průměrné a nejvyšší teploty.
Vysoce přesné detektory v našich procesních termokamerách a pyrometrech detekují odchylky charakteristického vyzařování roztavené odlévané hmoty. Jakmile dosáhne procento hodnoty charakteristického vyzařování přednastavené mezní hodnoty, lze lití zastavit. Díky přesné regulaci lití pronikne pouze množství strusky. Délka lití se rovněž prodlouží na maximum, a tak může vzniknout lépe zpracovatelný výrobek při spotřebě daného množství energie.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat