Pecní kopule a vysoká pec

Abychom udrželi vysokou pec v řádném chodu, musíme pečlivě měřit teplotu a regulovat ji. Pecní kopule obsahují plyny, které se používají pro ohřívání vysokých pecí. Nachází se v nich také odpadní plyny. Tyto plyny mohou dosahovat teplot až 2600 °C a jsou velmi těkavé.

Příležitost

Z historického hlediska používají výrobci drahé termočlánky, kterými měří teplotu vzduchu a žáruvzdorné stěny. Termočlánky ovšem podléhají opotřebení a v náročných podmínkách často selhávají.

Naše řešení

Chlazené a čištěné přístrojové skříně od společnosti LumaSense zajišťují tu nejvyšší možnou úroveň ochrany ve svém oboru. Oproti termočlánkům vydrží termokamery a pyrometry déle a zároveň přesně a spolehlivě měří. Tyto nástroje jsou zhotoveny speciálně k tomu, aby odolaly i v extrémně náročných podmínkách.

Pro měření žáruvzdorné hmoty nebo zdi může obsluha díky přesnosti řady MIKRON MC320 a 76 800 bodům měření detekovat i nepatrná porušení v žáruvzdorné hmotě, a to ještě dříve, než způsobí nákladné prostoje. Systém FurnaceSpection od společnosti LumaSense lze využít při měření teploty přes plamen.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat