Vstřikování plastů

Kvalita plastových komponent vyrobených vstřikováním v zásadě závisí na konstrukci přístrojového vybavení (např. na systému ohřevu a chlazení). Pouze při optimálních teplotách formy se může formíř zaručit za vysokou rozměrovou stabilitu a kvalitu povrchu hotových komponent. Především pak u forem s více dutinami je rovnoměrnost teploty zásadním faktorem k tomu, abychom dosáhli totožné hodnoty v celém lisovaném dílu a v různých dutinách.

Výzva

Termografické systémy výrazně přispívají k optimální teplotě nástroje. Vezmeme-li v úvahu infračervené měření, musíme si uvědomit, že tyto formy mají vysoce odrazivý povrch. Tuto vlastnost lze překonat buď začerněním forem, nebo prostřednictvím „nepřímého“ pozorování formy.

Tímto nepřímým měřením sledujeme rozložení teplot na vstřikovaných výliscích (jejichž teplota dosahuje 60 až 110 °C) po dokončení tvarování. Rovněž kontrolujeme tepelné anomálie.

Tento proces se výborně hodí k tomu, abychom vyvodili závěry o rozložení teploty ve formě. Formíři se tak mohou rozhodnout, zda přistoupí k případným úpravám.

Naše řešení

„Nepřímé“ měření pomocí stacionární termokamery MC320.

 • Měření vstřikovaných výlisků okamžitě po skončení formování.
 • Přesné měření rozložení teploty na částech (kamera s vysokým rozlišením 320 x 240 obrazových bodů, tzv. pixelů).

 

Software pro tepelné zobrazování v reálném čase LumaSpec™ RT

 • Analýza a zobrazování údajů o teplotě v reálném čase (např. HotSpots, Isotherms).
 • Nastavení aktivace měření (např. měření dílu v otevřené formě)
 • Systematické sledování uživatelem definovaných oblastí s automatickým režimem vydávání výstrah
 • Zabudování do stávající podnikové sítě přes ethernet. Možnost připojení k programovatelnému logickému automatu (PLC)

Výhody pro vás

 • Rychlé nastavení nových forem
 • Regulace optimální teploty ve výrobním procesu
 • Zkrácení doby cyklu
 • Minimalizace nákladných zmetků
 • Rychlá a jednoduchá integrace měřicího systému do stávající podnikové sítě přes Ethernet.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat