Výroba PET lahví

Polyethylen (PET) je dnes široce využívaný plast jako obalový materiál v mnoha odvětvích. Především v potravinářství se nádoby PET vyskytují v mnoha podobách a tvarech, přičemž některé z nich kladou docela vysoké nároky na výrobní proces.

Výzva

Termografické systémy výrazně přispívají k optimální teplotě nástroje. Vezmeme-li v úvahu infračervené měření, musíme si uvědomit, že tyto formy mají vysoce odrazivý povrch. Tuto vlastnost lze překonat buď začerněním forem, nebo prostřednictvím „nepřímého“ pozorování formy.

Tímto nepřímým měřením sledujeme rozložení teplot na vstřikovaných výliscích (jejichž teplota dosahuje 60 až 110 °C) po dokončení tvarování. Rovněž kontrolujeme tepelné anomálie.

Tento proces se výborně hodí k tomu, abychom vyvodili závěry o rozložení teploty ve formě. Formíři se tak mohou rozhodnout, zda přistoupí k případným úpravám.

Naše řešení

„Nepřímé“ měření pomocí stacionární termokamery MC320.

  • Měření vstřikovaných výlisků okamžitě po skončení formování.
  • Přesné měření rozložení teploty na částech (kamera s vysokým rozlišením 320 x 240 obrazových bodů, tzv. pixelů).

 

Software pro tepelné zobrazování v reálném čase LumaSpec™ RT

  • Analýza a zobrazování údajů o teplotě v reálném čase (např. HotSpots, Isotherms).
  • Nastavení aktivace měření (např. měření dílu v otevřené formě)
  • Systematické sledování uživatelem definovaných oblastí s automatickým režimem vydávání výstrah
  • Zabudování do stávající podnikové sítě přes ethernet. Možnost připojení k programovatelnému logickému automatu (PLC)

Výhody pro vás

  • Přesné měření předlisku během vysokorychlostního výrobního procesu
  • Optimalizace výrobního procesu
  • Automatické sledování procesů a jejich regulace vycházející z teplot naměřených na předlisku
  • Úspory nákladů za spotřebované energie a použité materiály

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat