Použití s hliníkem

Teplota je podstatným parametrem při zpracovávání hliníku. Ať už se jedná o vytlačování, válcování, odlévání nebo kování, pouze přesná regulace teploty zabezpečí požadované vlastnosti materiálu.

Abychom uvedli příklad: Během lisování při vytlačování dochází za příliš vysoké teploty k značnému změkčení tvarovaného profilu. Výrobek pak ztratí požadovaný tvar (vyrobí se zmetek). Při příliš nízkých teplotách hliníkový sochor dostatečně nezměkne na to, aby byl bez obtíží protlačen lisovnicí (problémy s kvalitou, snížený výkon). Navíc příliš tvrdý sochor lisovnici poškodí.

V mnohých výrobních závodech se teplota měří pouze náhodně pomocí kontaktních teploměrů. Takto nelze celkovou ani průběžnou teplotu sledovat. Oproti tomu bezkontaktní termometrie je optimalizovaná pro měření roztaveného hliníku, horkých hotových výrobků a horkých strojních součástí.

Vytlačování hliníku

Výrobní proces hliníkových vytlačovaných profilů můžete dokonale řídit prostřednictvím bezkontaktního měření teploty. Kvalitu výsledného produktu můžete výrazně zvýšit díky regulaci teploty. Výzva Vytlačování je proces, v němž je hliníkový sochor vtlačován..

Hliníková tavenina / Licí proud hliníku

Licí proud hliníku můžete měřit pouze pyrometry pomocí optické bezkontaktní technologie.  Měření hliníkové taveniny v tavicím kotli sehrává zásadní roli. Abyste dosáhli platných výsledků měření, musíte tekutý hliník míchat, jinak by oxidická vrstva ..

Kování hliníku

Nesprávné podmínky měření při kování hliníku mohou negativně ovlivňovat použitelnost a opakovatelnost výsledků. Měření můžete rovněž provádět po předehřátí a před tvářením i na polotovarech. Výzva Během kování a u kovacího lisu musíme měřit …

Válcování hliníku / Válcování za studena

Při tváření za studena a válcování za studena, kdy teploty měřené na povrchu kovů začínají na hodnotě okolního prostředí, nemůžete často používat pro měření teploty kontaktní senzory. Uživatelé si musí však uvědomit, že nepovlakovaný světlý kovový povrch …

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat