Výroba plochého skla bez pnutí

Měření teploty ultratenkého skla (tenčího jak 1 mm) může být docela nesnadné. Výrobky, jako jsou kupříkladu mobilní telefony a tablety, obsahují vysoce jakostní sklo. Zároveň od nich očekáváme nízkou poruchovost. Jelikož narůstá počet přenosné elektroniky, v níž je osazeno ultratenké sklo, zvyšuje se i potřeba sledovat a zajišťovat kvalitu výrobků, které ho obsahují. V současné době musí být výrobci měřící ultratenké sklo velice vynalézaví co do procesů měření teploty.

Výzva

Bezkontaktní měření obecně funguje nejlépe tehdy, pokud je emisivita měřeného objektu vysoká, tedy je-li činitel prostupu a odrazu nízký. U plochého skla se bezkontaktní měření obyčejně provádí v 5 μm, protože většina skel (včetně křemenného skla) s tloušťkou okolo 1 mm či větší vykazuje při této vlnové délce dostatečnou emisivitu (obvykle více jak 90 %). Pod 5 μm se sklo stává téměř průhledným a při často používané vlnové délce 8… 14 μm je činitel odrazu velmi vysoký.

Prevence propustnosti a odrazivosti je u sklenářských aplikací velice důležitá, poněvadž pozadí nebo stěny v okolním prostředí skla mohou být teplejší než sklo samotné, což by mohlo měření nepříznivě ovlivňovat.

U skla používaného v zobrazovacích jednotkách jakéhokoli druhu (např. v chytrých mobilních telefonech, tabletech apod.) pozorujeme tendenci k používání tenčího skla (< 1 mm). Chceme totiž, aby jejich hmotnost byla co nejnižší a zároveň aby nespotřebovávaly přílišné množství energie. Avšak používáme-li pro tak tenké sklo 5μm nástroj, ztrácí materiál svou neprůhlednost. Činitel prostupnosti světla se zvyšuje a signály pozadí již nelze dále na této vlnové délce zanedbávat.

Naše řešení

Společnost LumaSense vyvinula IN 6/78-L, pyrometr se středovou vlnovou délkou 7,8 μm (rozsah 7,5 μm až 8,1 μm). Tento nástroj umí měřit tenké sklo, včetně takového, jehož tloušťka je pod 1 mm. IN 6/78-L nastavuje nový standard pro měření teploty tenkého skla na výrobních linkách po celém světě.

V oblasti okolo 7,5 μm je činitel prostupnosti ve skle o tloušťce 0,2 mm dostatečně malý a činitel odrazu při 8,1 μm je stále ještě dost malý. Antireflexní čočka vyrobená s použitím polovodičového materiálu výrazně omezuje citlivost na prostředí.

Díky provedení se senzorem na plně digitálním jádru nabízí pyrometr IN 6/78-L široký teplotní rozsah a je přesnější u všech standardních procesních teplot. Infračervené měření teploty je přesné; vede k lepší regulaci výrobního procesu a nižšímu pnutí skleněné tabule.

Výhody pro vás

  • Výroba plochého skla bez pnutí
  • Vynikající provedení výrobku a jeho kvalita
  • Nízký tvarový činitel usnadňující integraci
  • Celosvětová podpora skrze lokální aplikační techniky
  • Snadno integrovatelný do celého řešení od společnosti LumaSense

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat