Detekce úniku SF6

Monitoring fluoridu sírového (SF6) v energetickém průmyslu.

LumaSense nabízí kvalitní řešení pro monitoring SF6 využitelné v průmyslu. V průběhu posledních pár desetiletí se udály změny v izolačním médiu použité ve vysoko-napěťovém spínači, protože výrobci vyměnili olejové jednotky za izolované SF6 jednotky. V dnešní době energetický průmysl používá zhruba 80% všech celosvětově vyrobených jednotek. Používají se především v plynově izolovaných spínačích (GIS) a jističích, ale například i v kabelech, trubkovém přenosovém vedení. Ačkoliv SF6 je jedním z nejsilnějších skleníkových plynů. Jeho Potenciál globálního oteplování (GIS) je 24 000 krát větší než u CO2 a jeho další použití je vysoce regulováno.

Kromě toho, že je nebezpečný vůči životnímu prostředí, během procesů jako jsou jiskření nebo vybíjení atd., SF6 produkuje vedlejší toxické produkty. Dominantní vedlejší produkt, fluorid thionylu (SOF2) se může rozložit na SO2 a HF (fluorovodík), který může být částečně nebezpečný pro zdraví a bezpečnost pracovníků.

Protože prozatím v energetickém průmyslu není možné jej vyměnit za jiný, méně škodlivý plyn, spoustu pracovních postupů bylo upraveno za účelem minimalizace emisí SF6.

Závěr a řešení LumaSense

Výrobci postupně zjistili, že čas potřebný pro jejich schvalovací test může být výrazně snížen a tedy je schopen zvýšit produktivitu až čtyřikrát.

Aby se mohla monitorovat „farma“ spínačů, monitor je připojen k multiplexoru. Vzorky jsou rozestavěny na dvanácti různých bodech prostřednictvím trubek, které jsou připojeny k přívodu multiplexoru. Výstup z multiplexoru je převeden do monitoru, který je kalibrován tak, aby detekoval dostatečně nízké limity (např. 5 ppb), aby vyhověl požadavkům zákazníka.

Tento systém je schopen samostatného monitoringu po delší časový úsek. Samostatné prodloužené pravidelné testování monitoru zajišťuje spolehlivost výsledků, které jsou dostupné on-line nebo mohou být na požádání smazány.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat